Kvalitet, sikkerhed og miljø

En af de højeste prioriteter for MM Composite er den høje kvalitet i vores produkter og vores processer og dokumentation. Derfor blev MM Composite A/S allerede i april måned i 2011 ISO 9001 og 14001 certificeret af Det Norske Veritas (DNV). Dette er og vil konstant være et fokusområde for MM Composite.
dokumentation.

ISO Certifikater:

MM Composite vægter kvalitet meget højt, og derfor var det en naturlig proces, da vi gennemførte ISO 9001 og 14001 første gang i april 2011, blot 3 måneder efter virksomheden blev stiftet. Vores seneste audits blev gennemført globalt i juni 2016. Certifikater kan fremsendes ved behov.

Andre Certifikater:
Epoxy og polyester: Alle vores medarbejdere, som arbejder med epoxy materialer har gennemført relevant uddannelse og har fået certifikater i arbejdet med epoxy og/eller polyester.
Farligt gods: MM Composite har også medarbejdere, der er certificeret til at varetage og transportere farligt gods.